Ontwerp

Is uw huidige kantoorautomatisering verouderd, en toe aan vervanging? Of wilt u migreren naar een ander Windows platform?

Het is belangrijk bij een migratie traject dat uw organisatie er zo min mogelijk last van heeft en uw bedrijfsprocessen kunnen blijven doorgaan.

In de afgelopen jaren hebben wij bij diverse bedrijven als projectleider en projectmedewerker gewerkt aan verschillende projecten en migratietrajecten. Belangrijk hierin is een gedegen business case te schrijven, en vanuit deze business case ver te werken tot een compleet projectplan.

In de businesscase wordt het project of aanvraag beschreven en worden de kosten tegen de baten afgewogen. Aan de hand van de businesscase wordt er besloten om wel of niet te starten met een project.

Een businesscase is natuurlijk geen statisch documenten, gedurende de gehele levensduur van een project wordt de businesscase geactualiseerd. Dit gebeurd tijdens de fase overgangen van een project. Deze actualisering dient ervoor om de zakelijke rechtvaardiging van het project nog steeds valide is en dat het project nog steeds de oplossing zal aandragen die nuttig is voor de organisatie

Bij onze project management aanpak,  wordt van fase tot fase gepland, bewaakt en beheerst.

Belangrijk hierin dat het project in overzienbare fases wordt geknipt. Met elk een start en eindpunt. Is het eindpunt van de fase in zicht moet worden beoordeeld wat de status is.

Dit wordt in een document vastgelegd, dan kan vergeleken worden of de uitgangspunten zoals beschreven aan het begin van de fase zijn behaald.

Zijn de uitgangspunten behaald dan starten we de volgende fase van het project. Als alle fases zijn afgerond wordt het project afgesloten, en overgedragen.